Yeni TTK Kanunu ile birlikte şirketlere internet sitesi zorunluluğu geliyor.

1 Temmuz 2014'ten itibaren kurulan firmaların, kuruluşlarının ticaret siciline tescil edildiği tarihten itibaren en az 3 ay içinde bir web sayfası açmaları gerekiyor.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, denetime tabi sermaye şirketleri tarafından açılacak web sayfalarında ilan edilecek ve yayında olan asgari içeriğe ilişkin usül ve esasları belirledi. Buna göre, 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren kurulan şirketlerin, kuruluşlarının ticaret siciline tescil edildiği tarihten itibaren en 3 ay içinde web sitesi açmaları gerekiyor.

Sermaye Şirketlerinin Açacakları Web Sitelerine Dair Yönetmelik, 1 Temmuz 2014'te yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazırlanan yönetmelikle  Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen denetime tabi sermaye şirketleri tarafından açılacak internet sitelerinde ilan edilecek ve erişime açık tutulacak asgari içeriğe, denetime tabi sermaye şirketleri ile Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcıların (MTHS) yapacakları işlemlere ve bu işlemlerden kaynaklanan yükümlülüklere ilişkin usul ve esaslar kararlaştırıldı.

Yasaya göre 1 Temmuz 2014'ten itibaren kurulan firmaların kuruluşlarının ticaret siciline tescil edildiği tarihten itibaren 3 ay içinde web sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için ayırmaları şart koşuluyor.

Belirlenen tarihten sonra kapsama dahil olan sermaye şirketlerinin de kapsama girdikleri tarihten itibaren 3 ay içinde web sitesi açmaları zorunlu.

Firmalar, web sayfasına ilişkin yükümlülüklerini doğrudan kendileri yerine getirebilecekleri gibi MTHS’lerden destek hizmeti almak suretiyle de yerine getirebilecek.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu uyarınca yaratılan web sitesi, firmaların Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) numarası altında tescil edilecek.
 

 

Şirketlere internet sitesi kurma zorunluluğu

İnternet sitesinde sürekli yayımlanacak bilgiler de belirlendi. Buna göre, şirketin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı ile anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, limited şirketlerde müdürlerin, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin ad ve soyadları internet sitesinde sürekli olarak bulunacak.

Bir tüzel kişinin; anonim şirketlerde yönetim kuruluna üye olarak limited şirketlerde müdür olarak seçilmesi durumunda; tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi tarafından  belirlenen gerçek  kişinin de tescil ve ilan olunduğuna ilişkin açıklama, seçilen tüzel kişinin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi ve tüzel kişi ile birlikte tescil edilen gerçek kişinin adı ve soyadı internet sitesinde sürekli bulunacak.

Sitede olacak dökümanlarda değişiklik olması halinde bu içeriklerin yeni hali, değişikliğin meydana geldiği tarihte web  sitesinde yayımlanacak.

Türk Ticaret Kanunu'na göre, birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporları, gereğinde ara bilançoları ortakların incelemesine sunulmak üzere genel kurul kararından önceki 30 gün içinde web sitesine konulması gerekecek.

Şirketlerin yükümlülükleri

Şirketler, web sitesinde  bulunması zorunlu olan içeriği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir format belirlenmiş ise o formatta, belirlenmemişse elektronik ortamda MTHS’ye bildirecek.

Şirketler tarafından web sayfasının bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış bölümünün şirkete ait internet sitesi üzerinden veya MTHS’ler üzerinden arama motorları tarafından kolay bulunabilmesi için, ana sayfada "bilgi toplumu hizmetleri şirket unvanı" şeklinde bir ibareye yer verilecek.

Sahip oldukları web sitesinde bu bilgileri sağlayan şirketler, internet sitesinde yer alan içeriğin sitede yayımlanması, değiştirilmesi ve yenilenmesi gibi işlemlerde güvenli elektronik imza ve zaman damgası kullanacak.

Sahip oldukları internet sitesi üzerinde bu bilgileri sağlayan şirketler, ilgili bilgilere erişim için internet sitesi içinde "http://firmasitesi/bilgitoplumuhizmetleri" adresinden yönlenmeyi sağlayacak. 

Şirketler, web sitelerinde erişime açık bulundurdukları bilgi ve belgeleri elektronik ortamda arşivleyecekler.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş şirketlerin, 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren 3 ay içinde web  sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü, ilanların yayımlanması için tahsis etmeleri gerekecek.